Quản lý sinh viên

Thẻ sinh viên, thẻ dự thi, thẻ liên kết ngân hàng

Các Lớp trưởng của khóa mới nhập trường lên Phòng CTCT&QLSV nhận mẫu kê khai & tờ hướng dẫn mở thẻ liên kết ngân hàng về phát cho lớp Các Lớp trưởng thu lại các mẫu kê khai nộp lại cho Phòng CTCT & QLSV và đăng ký làm thẻ liên kết Nhận thẻ tại Phòng CTCT & QLSV sau khi có thông báo trả thẻ

Trang