Giới thiệu

Giới thiệu chung

Trường Đại học Xây dựng với thương hiệu hàng đầu về đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho đất nước trong lĩnh vực xây dựng. Với mục tiêu xây dựng một môi trường hiện đại, sáng tạo và phát triển, nhà trường luôn coi Công tác chính trị và Quản lý sinh viên là một trong những nhiệm vụ trọng tâm.