Biểu mẫu

Đơn làm thẻ sinh viên

Thực hiện chuẩn hóa công tác quản lý sinh viên, bắt đầu từ tháng 3/2017, Nhà trường sẽ tích hợp 03 loại thẻ đang sử dụng: Thẻ sinh viên, thẻ dự thi và thẻ thư viện trong một thẻ plastic dùng suốt cả khóa học. Việc cấp thẻ cho sinh viên theo mẫu mới sẽ bắt đầu với các trường hợp sinh viên cấp mới, cấp lại hoặc có nhu cầu đổi thẻ.