Trợ cấp xã hội

In raIn raGửi bài viết qua mailGửi bài viết qua mail

A. CÁC VĂN BẢN ĐIỀU CHỈNH

+        Căn cứ Quyết định số 66/2013/QĐ-TTg ngày 11/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ Quy định chính sách hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số học tại các cơ sở giáo dục đại học.

+        Căn cứ Thông tư liên tịch số 35 /2014/TTLT-BGDĐT-BTC ngày 15/10/ 2014 của Liên Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 66/2013/QĐ-TTg ngày 11/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ Quy định chính sách hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số học tại các cơ sở giáo dục đại học.   

 

B. QUY TRÌNH

I. Điều kiện được hưởng chính sách

     Sinh viên là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo từng thời kỳ, thi đỗ vào trường Đại học Xây dựng hệ chính quy.

Lưu ý: Không xét các đối tượng sinh viên thuộc diện: cử tuyển, các đối tượng chính sách được xét tuyển, đào tạo theo địa chỉ, đào tạo liên thông, văn bằng hai và học đại học sau khi hoàn thành chương trình dự bị đại học.

II. Mức hỗ trợ

    Mức hỗ trợ chi phí học tập bằng 60% mức lương cơ sở và được hưởng không quá 10 tháng/năm học/sinh viên; số năm được hưởng hỗ trợ chi phí học tập theo thời gian đào tạo chính thức.

III. Trình tự, thủ tục và hồ sơ

1. Về trình tự, thủ tục và hồ sơ

a. Hồ sơ bao gồm:

+        Đơn đề nghị hỗ trợ chi phí học tập (mẫu đơn theo phụ lục);

+        Giấy chứng nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo do ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn cấp (bản sao có công chứng);

+        Giấy khai sinh (bản sao có công chứng).

b. Sinh viên thuộc diện hỗ trợ chi phí học tập chỉ phải nộp hồ sơ 01 lần vào đầu năm học. Trong năm học, nếu gia đình sinh viên thuộc diện đã thoát nghèo thì sinh viên có trách nhiệm nộp văn bản chứng nhận hộ đã thoát nghèo để dừng việc chi trả chi phí học tập cho kỳ tiếp theo.

c. Trường hợp trong quá trình học tập, sinh viên thuộc đối tượng được hưởng chế độ hỗ trợ chi phí học tập không nộp đơn đề nghị kèm theo đầy đủ các giấy tờ cần thiết theo quy định thì chỉ được chi trả chi phí học tập tính từ ngày Nhà trường nhận được đầy đủ hồ sơ đến khi kết thúc khóa học và không được giải quyết truy lĩnh tiền hỗ trợ chi phí học tập đối với thời gian đã học từ trước thời điểm sinh viên gửi hồ sơ đề nghị kèm theo các giấy tờ cần thiết có liên quan.

2. Sinh viên nộp giấy xác nhận đối tượng tại Phòng CTCT&QLSV (Phòng 303 nhà A1) vào các ngày từ Thứ Hai đến Thứ Sáu hàng tuần (Trừ các ngày lễ)

3. Sau khi có Quyết định về việc hỗ trợ chi phí học tập nhà trường sẽ chi trả mức hỗ trợ cho sinh viên đã nộp giấy tờ theo mức quy định tương ứng tại Phòng Tài vụ (Phòng 205 nhà A1).

 

PHÒNG CTCT & QLSV