Thư ngỏ

In raIn raGửi bài viết qua mailGửi bài viết qua mail

 

Kính gửi: Tất cả các Cựu sinh viên của Trường

 

 

     Trường Đại học Xây Dựng luôn tự hào là cái nôi sinh ra những thế hệ sinh viên xuất sắc, thành công và tự tin trong mọi lĩnh vực hoạt động của xã hội.

Nhà trường luôn tích cực nghiên cứu thay đổi chương trình đào tạo đáp ứng yêu cầu phát triển của nền văn minh hiện đại cũng như đáp ứng được nhu cầu tuyển dụng của xã hội.

Để làm được điều đó, Nhà trường rất cần sự đóng góp ý kiến từ các anh chị Cựu sinh viên với vai trò là cầu nối vào Phiếu khảo sát dưới đây:

Form đăng ký cựu sinh viên