Thông báo làm thẻ mới, làm lại, đổi thẻ sinh viên

In raIn raGửi bài viết qua mailGửi bài viết qua mail

THÔNG BÁO

Làm thẻ mới, làm lại, đổi thẻ sinh viên của Học kỳ I   

năm học 2014-2015 (Đợt 2)

       Để thuận lợi cho công tác quản lý sinh viên, đáp ứng nhu cầu làm thẻ của sinh viên phục vụ học tập tại trường, Phòng CT Chính trị & CT Sinh viên tổ chức làm Thẻ sinh viên, làm lần 2, đổi thẻ bị mờ hỏng cho sinh viên (SV) các khoá trong toàn trường.

I.       Đối tượng làm thẻ:

     Sinh viên tất cả các hệ đào tạo chính qui, SV kỹ sư bằng 2, Cao đẳng liên kết. 

II.   Công việc của Sinh viên:

         Sinh viên mang 01 ảnh 4 x 6 (mới nhất; không nhận ảnh trên chất liệu giấy lụa) gặp các CB Quản ngành (Bàn 1, Bàn 2 và Bàn 8 đối với sinh viên Đại học; Bàn 7 đối với sinh viên Cao đẳng) tại P.103 và P.104 Nhà C1 nộp tiền và làm thủ tục làm thẻ.

III.  Thời gian triển khai:    

Đợt 2:

Thời hạn SV các lớp đăng ký tại các CB Quản ngành Phòng CTCT&CTSV: Từ ngày 10/11 ÷ 01/12/2014.   

IV.  Chú ý:

     SV mất thẻ lên làm lại được cấp Giấy chứng nhận tạm thời có dán ảnh (khi bị mất thẻ, cấp giữa hai lần làm thẻ SV) đăng ký tại Phòng CTCT & CTSV.