Thẻ sinh viên, thẻ dự thi, thẻ liên kết ngân hàng

In raIn raGửi bài viết qua mailGửi bài viết qua mail

I. THẺ SINH VIÊN, THẺ DỰ THI

1. Cấp mới

+        Các Lớp trưởng của khóa mới nhập trường lên Phòng CTCT&QLSV nhận mẫu kê khai & đăng ký làm thẻ SV và thẻ dự thi về phát cho lớp

+        Các Lớp trưởng thu lại mẫu kê khai nộp lại cho Phòng CTCT & QLSV

+        Nhận thẻ tại Phòng CTCT & QLSV sau khi có thông báo trả thẻ

2. Cấp lại

+        Từ thứ 2 đến thứ 5: Nhận đơn  và 1 ảnh cỡ 3x4 (đối với thẻ SV), 1 ảnh cỡ 6x9 (đối với thẻ dự thi); Đơn có thể tại tại mục Biểu mẫu.

+        Thứ 6: trả thẻ

 

II. THẺ LIÊN KẾT NGÂN HÀNG (để đóng học phí, nhận học bổng và miễn giảm học phí)

1. Cấp mới

+        Các Lớp trưởng của khóa mới nhập trường lên Phòng CTCT&QLSV nhận mẫu kê khai & tờ hướng dẫn mở thẻ liên kết ngân hàng về phát cho lớp

+        Các Lớp trưởng thu lại các mẫu kê khai nộp lại cho Phòng CTCT & QLSV và đăng ký làm thẻ liên kết 

+        Nhận thẻ tại Phòng CTCT & QLSV sau khi có thông báo trả thẻ

2. Cấp lại

+        SV đến chi nhánh ngân hàng lấy tờ kê khai, lên xác nhận tại Phòng CTCT&QLSV

+        Nộp lại tờ khai cho ngân hàng & nhận thẻ tại đó

 

PHÒNG CTCT & QLSV