Quy trình xin nhận học lại

In raIn raGửi bài viết qua mailGửi bài viết qua mail

          Bước 1: Làm đơn xin nhập học trở lại, trên đơn phải có xác nhận của Chính quyền địa phương xác nhận trong thời gian nghỉ học ở địa phương sinh viên không vi phạm Pháp luật (mẫu đơn có thể tải tại Biểu mẫu).

         Bước 2: Đúng thời hạn quy định (ghi rõ trên QĐ cho nghỉ học) sinh viên phải nộp đơn xin nhập học trở lại cho phòng CTCT-QLSV phòng 302 A1. Nếu có lý do đặc biệt phải tiếp tục nghỉ học thì sinh viên phải nộp đơn xin gia hạn nghỉ học.

 

PHÒNG CTCT & QLSV