Quy trình xin nghỉ học bảo lưu

In raIn raGửi bài viết qua mailGửi bài viết qua mail

Bước 1: Đơn xin nghỉ học phải thuộc một trong các trường hợp sau (mẫu đơn có thể tải tại Biểu mẫu):

+          Nghỉ học để chữa bệnh: phải có xác nhận của cơ quan y tế trường lên đơn;

+          Nghỉ học vì được điều động vào lực lượng vũ trang: cần nộp thêm bản sao giấy gọi nhập ngũ;

+          Được cử đi công tác, hoặc nhiệm vụ nhà nước giao: phải thêm xác nhận của cơ quan cử đi;

+          Nếu nghỉ vì lý do cá nhân: không cần xác nhận nhưng trường hợp này thời gian nghỉ học sẽ vẫn bị trừ vào tổng thời gian khóa học tối đa.

            Nộp đơn xin nghỉ học cho Khoa quản lý trực tiếp sinh viên để xin chữ ký của đại diện khoa.

           

Bước 2: Nộp đơn (đã có chữ ký của Đại diện khoa) cho lãnh đạo phòng Công tác chính trị - Quản lý sinh viên (phòng 303 A1) để xem xét, nếu đơn hợp lệ, mời sinh viên sang phòng 302 A1 lấy Giấy Thanh Toán Ra Trường và làm thủ tục thanh toán ra trường theo hướng dẫn.

 

Sau khi làm xong thủ tục thanh toán ra trường sinh viên phải nộp lại Giấy Thanh Toán Ra Trường cho phòng CTCT-QLSV và nhận lịch hẹn đến Khoa quản lý để lấy Quyết định cho nghỉ học.

 

PHÒNG CTCT & QLSV