Quy trình xin chuyển trường

In raIn raGửi bài viết qua mailGửi bài viết qua mail

 

Bước 1: Nộp đơn xin chuyển trường cho Khoa quản lý trực tiếp sinh viên để xin chữ ký của đại diện khoa. (Mẫu đơn có thể tải tại Biểu mẫu).

Bước 2: Nộp đơn đã có xác nhận của Khoa quản lý và ý kiến đồng ý của bên tiếp nhận cho lãnh đạo phòng Công tác chính trị - Quản lý sinh viên (phòng 303 A1) để xem xét, nếu đơn hợp lệ, mời sinh viên sang phòng 302 A1 lấy Giấy Thanh Toán Ra Trường và làm thủ tục thanh toán ra trường theo hướng dẫn.

Sau khi làm xong thủ tục thanh toán ra trường sinh viên phải nộp lại Giấy Thanh Toán Ra Trường cho phòng CTCT-QLSV và nhận lịch hẹn đến Khoa quản lý để lấy Quyết định cho chuyển trường.

Bước 3: Mang Quyết định lên phòng 302 A1 để rút hồ sơ. Đem hồ sơ kèm theo quyết định cho phép chuyển tới nơi tiếp nhận để nhập học.

 

PHÒNG CTCT & QLSV