Quy trình xin chuyển sang hệ vừa làm vừa học

In raIn raGửi bài viết qua mailGửi bài viết qua mail

Bước 1: Nộp đơn xin chuyển sang hệ VLVH cho Khoa quản lý trực tiếp sinh viên để xin chữ ký của đại diện khoa. Xin bảng điểm ở phòng Đào tạo và chữ ký xác nhận đồng ý tiếp nhận của Trung tâm giáo dục thường xuyên (tầng 1 nhà H1). (mẫu đơn có thể tải tại Biểu mẫu).

Bước 2: Nộp đơn đã có xác nhận của Khoa quản lý cho lãnh đạo phòng Công tác chính trị - Quản lý sinh viên (phòng 303 A1) để xem xét, nếu đơn hợp lệ, mời sinh viên sang phòng 302 A1 lấy Giấy Thanh Toán Ra Trường và làm thủ tục thanh toán ra trường theo hướng dẫn.

Sau khi làm xong thủ tục thanh toán ra trường sinh viên phải nộp lại Giấy Thanh Toán Ra Trường cho phòng CTCT-QLSV và nhận lịch hẹn đến Khoa quản lý để lấy Quyết định chuyển sang hệ VLVH.

Bước 3: Mang Quyết định lên phòng 302 A1 để rút hồ sơ. Đem hồ sơ kèm theo quyết định cho phép chuyển tới nơi tiếp nhận để nhập học đúng thời hạn ghi trên Quyết định cho chuyển.

 

PHÒNG CTCT & QLSV