Học bổng do cơ quan ngoài tài trợ

In raIn raGửi bài viết qua mailGửi bài viết qua mail

A. CÁC VĂN BẢN ĐIỀU CHỈNH CỤ THỂ

 

+        Căn cứ quyết định số 144/CP ngày 8/8/1966 của Hội đồng Chính phủ thành lập Trường Đại học xây dựng

B. QUY TRÌNH

 

+        Khi nhà trường nhận được học bổng của các cơ quan, đơn vị trong & ngoài trường tài trợ, Phòng CTCT&QLSV sẽ ra thông báo cho các Khoa, Ban các thông tin về học bổng và các tiêu chí xét chọn để các Khoa, Ban lập danh sách sinh viên đủ tiêu chuẩn theo yêu cầu của nhà tài trợ gửi hồ sơ lên Phòng

+        Phòng sẽ tiếp nhận Hồ sơ, xét chọn & gửi cho cơ quan, đơn vị tài trợ để nhà tài trợ phỏng vấn (nếu có) và xét duyệt

+        Sau khi nhận được phản hồi từ nhà tài trợ, phòng lập danh sách sinh viên được nhận học bổng để trình Ban giám hiệu ký duyệt và gửi cho các khoa, ban và nhà tài trợ

+        Các SV được nhận học bổng sẽ lĩnh học bổng theo quy định của nhà tài trợ

 

PHÒNG CTCT & QLSV