Hồ sơ sinh viên

In raIn raGửi bài viết qua mailGửi bài viết qua mail

 

Hồ sơ của tân sinh viên khi làm thủ tục nhập học yêu cầu cần có:

 

1.        Tờ khai lý lịch học sinh, sinh viên (có đóng dấu xác nhận của địa phương)

2.        Học bạ (bản gốc);

3.        Bằng tốt nghiệp PTTH (bản sao);

4.        Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời

5.        Giấy khai sinh bản sao

6.        Hộ khẩu (bản sao);

7.        Chứng minh thư (bản sao);

8.        Các giấy tờ ưu tiên (nếu có).

 

Phòng CTCT & QLSV lưu giữ, bảo quản “ Hồ sơ sinh viên” trong suốt quá trình sinh viên học tập tại trường. Sinh viên sẽ nhận lại “Hồ sơ sinh viên” trong những trường hợp sau:

+          Tốt nghiệp ra trường

+          Thôi học, chuyển học

 

Lưu ý: Trong quá trình học tập tại trường nếu sinh viên có nhu cầu mượn học bạ gốc yêu cầu:

+          Đơn xin mượn học bạ gốc

+          Xuất trình thẻ sinh viên

+          Sổ hộ khẩu (bản gốc)

 

PHÒNG CTCT & QLSV