Giới thiệu chung

In raIn raGửi bài viết qua mailGửi bài viết qua mail

Với mục tiêu xây dựng một môi trường hiện đại, sáng tạo và phát triển, nhà trường luôn coi Công tác chính trị và Quản lý sinh viên là một trong những nhiệm vụ trọng tâm.

Ban Giám hiệu thường xuyên quan tâm, chỉ đạo sát sao về việc triển khai công tác giáo dục chính trị tư tưởng, chuyên môn nghiệp vụ nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên được học tập trong môi trường tốt nhất, được nghiên cứu khoa học, tu dưỡng và rèn luyện tác phong, đạo đức, tham gia các phong trào thể thao, văn hóa và các hoạt động xã hội khác.

Từ năm học 2007-2008, nhà trường bắt đầu triển khai thực hiện việc đào tạo đại học hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ theo Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15/08/2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đến nay, việc đào tạo theo hệ thống tín chỉ đã được Phòng Công tác chính trị và Quản lý sinh viên thực hiện tốt từng bước đúng quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. Song song với việc phát triển đào tạo chung của nhà trường, Phòng Công tác chính trị và Quảng lý sinh viên luôn tích cực thực hiện nhiệm vụ, thường xuyên khảo sát lấy ý kiến của giáo viên, sinh viên và các nhà tuyển dụng, doanh nghiệp, ... Qua đó giúp nhà trường từng bước điều chỉnh, nâng cao chất lượng đào tạo.

PHÒNG CÔNG TÁC CHÍNH TRỊ VÀ QUẢN LÝ SINH VIÊN