Cơ cấu tố chức

In raIn raGửi bài viết qua mailGửi bài viết qua mail

TT

Họ tên - Chức vụ

Phụ trách/Nhiệm vụ

1

Ths Bùi Quang Trung

Trưởng phòng

Điện thoại: 094 928 3889

Email: trungbq@nuce.edu.vn

§  Phụ trách chung, chỉ đạo và chịu trách nhiệm về toàn bộ hoạt động của Phòng.

§  Trực tiếp phụ trách các công việc:

+        Xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động;

+        Chế độ miễn giảm học phí, trợ cấp xã hội cho sinh viên diện chính sách;

+        Học bổng chương trình và học bổng doanh nghiệp;

+        Sinh viên nghỉ học tạm thời; thu nhận lại sinh viên;

+        Hồ sơ xét khen thưởng, kỷ luật sinh viên;

+        Quyết định xử lý học tập;

+        Thông tin tuyển dụng.

§  Công tác khác: Giảng viên Khoa KT Môi trường

2

Phạm QuangThanh

Phó Trưởng phòng

Điện thoại: 097 818 5858

Email: ctsv.dhxd@gmail.com

§  Trực tiếp phụ trách các công việc:

+        Quản lý hồ sơ sinh viên;

+        Chế độ miễn giảm học phí, trợ cấp xã hội cho sinh viên diện chính sách;

+        Trợ cấp ưu đãi và vay vốn ngân hàng chính sách  xã hội;

+        Cấp và xác nhận giấy tờ liên quan đến sinh viên;

+        Thường trực ban thu học phí và xử lý việc nộp học phí của sinh viên;

+        Xét cấp học bổng khuyến khích học tập;

+        Sinh viên nghỉ học tạm thời; thu nhận lại sinh viên;

+        Hồ sơ xét khen thưởng, kỷ luật sinh viên;

+        Chủ trì các buổi đối thoại "Sinh viên với lãnh đạo Nhà trường";

+        Chế độ bảo hiểm thân thể cho cán bộ và sinh viên;

+        Quyết định xử lý học tập;

+        Quản lý sinh viên nội trú, ngoại trú.

+        Thông tin tuyển dụng.

§  Công tác khác: Giảng viên Khoa Công trình thủy

3

Phạm Minh Châu

Chuyên viên

Điện thoại: 098 285 1028

Email: ctsv.dhxd@gmail.com

§  Thực hiện các công việc:

+        Quản lý hồ sơ sinh viên;

+        Thẻ sinh viên, thẻ dự thi;

+        Quản lý sinh viên nội trú, ngoại trú.

4

Nguyễn Hồng Khanh

Chuyên viên

Điện thoại: 098 271 2819

Email: ctsv.dhxd@gmail.com

§  Thực hiện các công việc:

+        Thẻ sinh viên, thẻ dự thi;

+        Quyết định xử lý học tập;

+        Phối hợp với Sở GDĐT các tỉnh quản lý sinh viên hệ cử tuyển;

5

Trần Thị Sâm

Chuyên viên

Điện thoại: 097 9725384

Email: ctsv.dhxd@gmail.com

§  Thực hiện các công việc:

+        Thẻ sinh viên, thẻ dự thi;

+        Giải quyết chế độ miễn giảm học phí, trợ cấp xã hội cho sinh viên diện chính sách;

6

Mai Thị Thúy

Chuyên viên

Điện thoại: 098 352 5798

Email: maithuy85.dhxd@gmail.com

§  Thực hiện các công việc:

+         Thẻ sinh viên, thẻ dự thi;

+        Giải quyết chế độ miễn giảm học phí, trợ cấp xã hội cho sinh viên diện chính sách;

+        Chế độ bảo hiểm thân thể cho cán bộ và sinh viên;

7

Nguyễn Thị Hồng Tươi

Chuyên viên

Điện thoại: 090 454 9986

Email: ctsv.dhxd@gmail.com

§  Thực hiện các công việc:

+        Thẻ sinh viên, thẻ dự thi;

+        Xác nhận cho sinh viên hưởng trợ cấp ưu đãi và vay vốn ngân hàng chính sách  xã hội;

+        Chủ trì các buổi đối thoại "Sinh viên với lãnh đạo Nhà trường".